Verkoop

Verkoop

Onze peren worden in de markt afgezet met behulp van handelsbedrijven. Zij verkopen onze Conference peren over heel de wereld. We vinden het jammer dat onze Conference peer met de unieke smaak anoniem verdwijnen. Daarom is het de hoogste tijd om ook dichter bij huis te blijven en we gaan daarom onze Conference peer die onder Rotterdam groeit verkopen in Rotterdam. Herkenbaar en met de trots van de teler. De Toppear-teler.

Wij zijn GlobalG.A.P. (wereldwijd) gecertificeerd. Alles wat wij doen wordt geregistreerd en er vindt minimaal éénmaal per jaar een controle plaats door een externe partij. Hierbij speelt o.a.de bescherming van het milieu, en de omgeving een belangrijke rol. Bij de oogst worden de peren geanalyseerd op aanwezigheid van residuen. Hieruit blijkt telkens weer dat we de peren met schil en al zo van de boom kunnen eten. En dan zijn ze ook het lekkerst!

Wilt u ook onze peren, neem gerust contact met ons op, zie hiervoor onze contactpagina.